vvspt

2011 m. spalio 31 d.

Versija neįgaliesiems

Renginių kalendorius
<2011 Spalis>
PATKPŠS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Veikla - Tarnybinės veiklos vertinimas

Direktorei Rolandai Lingienei 2011 m. nustatyti strateginiai tikslai ir iškelti veiklos uždaviniai

 

STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Įdiegti Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau – Centras) veiklos efektyvumo vertinimo sistemą, pagrįstą klientų pasitenkinimu.

2. Perkelti Centro teikiamas administracines paslaugas į elektroninę erdvę, padidinant jų prieinamumą.

3. Aiškiai apibrėžti Centro valstybės tarnautojų veiksmus vykdant jiems pavestas funkcijas.

4. Tobulinti ūkio subjektų konsultavimo Centre sistemą.

5. Diegti kompiuterizuotą Centro veiklos vidaus kontrolės sistemą.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI 

1. Per einamuosius metus atlikti Vilniaus visuomenės sveikatos centro klientų pasitenkinimo Centro teikiamomis administracinėmis paslaugoms tyrimą.

2. Per einamuosius metus pradėti keistis informacija elektroniniu būdu su Vilniaus m. savivaldybe teritorijų planavimo ir statybų priežiūros srityje.

3. Per einamuosius metus įdiegti dokumentų Leidimui-higienos pasui gauti priėmimo elektroniniu būdu sistemą.

4. Per einamuosius metus patvirtinti tris Centro veiklą reglamentuojančių vidaus tvarkų aprašus.

5. Per einamuosius metus įdiegti kompiuterizuotą pavedimų vykdymo kontrolės sistemą.

 

 

Direktoriaus pavaduotojui Vytautui Andriuškai 2011 m. iškelti veiklos uždaviniai

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI

1. Iki 2011 m. birželio 15 d. sukurti ir suderinti su Vilniaus m. savivaldybe informacijos keitimosi elektroniniu būdu teritorijų planavimo ir statybų priežiūros srityje sistemą.

2. Per einamųjų metų II ketvirtį organizuoti pasirengimo ekstremalioms sveikatai situacijoms plano rengimą.

3. Per einamųjų metų II – III ketvirčius organizuoti ir kontroliuoti savalaikį trijų Centro vidaus veiklą reglamentuojančių vidaus tvarkų aprašų rengimą.

4. Per einamuosius metus kontroliuoti ir analizuoti Centro veiklos plano vykdymą pagal priskirtas administravimo sritis.