vvspt

2012 m. birželio 18 d.

Versija neįgaliesiems

Renginių kalendorius
<2012 Birželis>
PATKPŠS
    123
45678910
111213141617
18192021222324
252627282930 
Veikla - Tarnybinės veiklos vertinimas

Direktorei Rolandai Lingienei 2012 m. nustatyti strateginiai tikslai ir iškelti veiklos uždaviniai

 

STRATEGINIAI TIKSLAI

 

1. Didinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau - Centras) veiklos efektyvumą, įdiegti veiklos efektyvumo vertinimo sistemą, pagrįstą klientų pasitenkinimu.

2. Gerinti Centro vidaus administravimą.

3. Diegti Centre pažangius veiklos metodus.

4. Šalinti visuomenės sveikatos priežiūros teisinio reglamentavimo spragas.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI 

 

1. Organizuoti ir koordinuoti 2-jų Centro veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo patikrinimą, o nustačius neatitiktis – atlikti korekcinius veiksmus. 

2. Patvirtinti 3 Centro veiklą visuomenės saugos srityje reglamentuojančių tvarkų aprašus.

3. Patvirtnti 3 Centro vidaus administravimą reglamentuojančius vidaus teisės aktus.

4. Didinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro klientų pasitenkinimą Centro teikiamomis administracinėmis paslaugomis.

5. Mažinti naštą verslo subjektams, teikiant metodinę pagalbą, plečiant konsultacijų apimtis, plėtojant tarpžinybinį bendradarbiavimą, teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų susijusių su ūkio subjektų priežiūra, tobulinimo.

 

Direktoriaus pavaduotojui Vytautui Andriuškai 2012 m. iškelti veiklos uždaviniai

 

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI

 

1. Per einamuosius metus kontroliuoti ir užtikrinti, kad Centro teikiamos administracinės paslaugos (leidimai – higienos pasai, Sprendimai dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo, Sprendimai dėl radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo, Statinio projektavimo dokumentų vertinimo pažymos, Teritorijų planavimo dokumentų vertinimo pažymos) būtų suteiktos ar motyvuotai atsisakyta jas suteikti; kitos Centro vykdomos funkcijos (paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti, TIPK leidimų projektai, Teritorijų planavimo sąlygos) įvykdytos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.

2. Per einamuosius metus analizuoti, kontroliuoti tiesiogiai pavaldžių skyrių pavedimų, administracinių paslaugų teikimo (nenurodytų užduotyje Nr. 1) vykdymo savalaikiškumą.

3. Per einamuosius metus pagal priskirtas administravimo sritis analizuoti Centro veiklą reglamentuojančius tvarkų aprašus, teikti siūlymus jų tobulinimui.

4. Per einamuosius metus kontroliuoti tiesiogiai pavaldžių skyrių ketvirtinių veiklos planų vykdymo savalaikiškumą ir tinkamumą.

5.  Koordinuoti ir kontroliuoti Centro Vartotojų pasitenkinimo tyrimo ataskaitoje blogiausia vartotojų įvertintų Centro teikiamas administracinių paslaugų (Pavojingo objekto avarinio plano derinimo ir Planuojamo nuodingųjų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadų teikimo) tvarkos aprašų rengimą.